Hva er karriereveiledning?

Karriereveiledning kan forstås på og snakkes om på mange ulike måter. Bredt og smalt perspektiv, individuelt eller gruppe og det kan gis av flere ulike aktører på flere ulike måter. 

Vi velger å bruke Kompetanse Norge sin definisjonen. Det er en oversettelse av OECD sin definisjon av karriereveiledning: 

Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.

Tjenestene kan finnes i skoler, på universiteter og høgskoler, i opplæringsinstitusjoner og i arbeidsmarkedstjenester, på arbeidsplassen, i frivillig eller i privat sektor.

Aktivitetene kan foregå på individuell basis eller i grupper, og i samme rom eller over avstand (inkludert telefon og nettbaserte tjenester). Disse kan inkludere informasjon (i trykket form, på nett eller annet), tester, veiledningssamtaler, karriereutviklingskurs og -programmer (for å hjelpe personer til å utvikle selvbevissthet, bevissthet om muligheter og karrierehåndteringsferdigheter), smakebitkurs (for å sammenligne alternativer før valg), jobbsøkerkurs og hjelp i overgangsfaser.

Er du nysgjerrig på hva som kan være ditt eller deres behov er det bare å ta kontakt så kan vi finne ut av det.

Kontaktinformasjon til Karriere Troms og Finnmark  

Til toppen