Aktuelt

TFFK satser på studenter

  Fylkesråd for plan, næring og miljø Karin Eriksen (Sp). Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/TFFKTroms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) styrker satsinga på studenter ved å tilby sommerjobber og praksisplasser, samt å tilrettelegge for at studenter kan skrive masteroppgaver. Publisert 04.07.2022 14.00   Sist endret 04.07.2022 13.29 «Studentpakken» er et pilotprosjekt som har som mål å tiltrekke studenter som kommende arbeidstakere i fylkeskommunen. Fylkesrådet har bevilget inntil 100.000 kroner til ordninga i år. – For å oppnå ønsket samfunnsutvikling i Finnmark er tilgangen på kompetent arbeidskraft helt avgjørende. Vi er glade for at fylkeskommunen nå har får på plass en ordning som skal gjøre det lettere for studenter og nyutdannede å få kjennskap til fylkeskommunen som arbeidsgiver, sier fylkesråd for plan, næring og miljø Karin Eriksen (Sp). Praksisplasser og sommerjobb Satsinga skjer innenfor næringsavdelinga, voksenopplæring (VKI), regional planlegging og internasjonal avdeling i Finnmark. Ett av tiltakene er at fylkeskommunen tilbyr praksisplasser til studenter på bachelorstudiet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved UiT Norges arktiske universitet i femte semester. TFFK prøvde ut ordningen allerede i fjor høst med positive erfaringer. I tillegg har fylkeskommunen i år tilbudt sommerjobb i næringsavdelinga i sentraladministrasjonen i Vadsø til en student. Fylkeskommunen vil også tilrettelegge for at studenter kan skrive masteroppgaver som er relevante for fylkeskommunens samfunnsoppdrag. For å gjøre det attraktivt for studenter å velge fylkeskommunens problemstillinger, er det ønskelig tilby stipend. Ønsker traineestillinger På sikt ønsker fylkeskommunen også å utvikle et tilbud om traineestillinger tilknyttet både kommune og fylkeskommune. Dette kan være stillinger med eksempelvis 6-12 måneders varighet som tilbys nyutdannede med minst fire års utdannelse. Til høsten skal ordninga evalueres og det vil bli vurdert hvor omfattende den skal være i 2023. Det gjelder både hvilke avdelinger den skal omfatte og om den skal bres ut til resten av Troms og Finnmark. Satsinga er i tråd med den politiske plattformen for fylkesrådet i Troms og Finnmark der fylkesrådet sier at «Troms og Finnmark fylkeskommune skal være en fremoverlent regional samfunnsutvikler. (…) Fylket skal være en premissgiver for utviklinga av regionen og samhandle med befolkning, næringsliv og forvaltning. Vi skal levere gode offentlige tjenester på regionalt nivå og være en pådriver for nyskaping og innovasjon som bidrar til økt verdiskaping for landsdelen og nasjonen». Se vedtak i sak 199/22 – «Studentpakken»

Halvannen million til «Lys mellom husan»

  Ronald Wærnes, fylkesråd (Sp), er glad for fylkesrådets bevilgning til Finnmark fotballkrets nye satsing på lokalsamfunn. Foto: Sunniva Tønsberg GaskiFylkesråd Ronald Wærnes (Sp) er fornøyd med den økonomiske støtten på totalt 1,5 mill. over tre år til Finnmark fotballkrets´ prosjekt «Lys mellom husan – Her betyr du mer». Publisert 25.05.2022 10.15   Sist endret 25.05.2022 10.17 Fylkesrådet vil også at det ytes faglig støtte til fotballkretsens satsing. Opptatt av bolyst Fylkesråden sier at for Troms og Finnmark fylkeskommune er det viktig å bidra til motivasjon og bolyst. Han ser med bekymring på den demografiske utviklinga. – Vi trenger alle de menneskene vi kan få her oppe fordi samfunn og næring er i en rivende utvikling, uttaler Wærnes. – Vi har gode lokalsamfunn, utrolig spennende jobber innen alle mulige bransjer, det er særs viktig at vi beholde de flotte folkene som bor her, og at vi tiltrekker oss flere. Finnmark fotballkrets sitt prosjekt «Lys mellom husan - her betyr du mer» bidrar til bolyst, til positivitet og til bevisstgjøring, helt i tråd med våre ønsker, avslutter Wærnes. I alle kommunene «Lys mellom husan» er et fireårig prosjekt ledet av Finnmark fotballkrets og skal ut til alle kommuner i Finnmark. Konseptet bygger på prosjektet «Jakten på bolyst» som ble avsluttet i 2021 og skal inspirere til mer frivillighet og økt aktivitet. Prosjektet er helårlig og skal ut med to dagsarrangementer i hver kommune – et for samfunn og et for fotball. I tillegg vil det bli flere aktiviteter gjennom årene i hver enkelt kommune, blant annet en inspirasjonskveld for frivilligheten. Fylkeskommunen bidrar, både økonomisk og direkte inn i aktivitetene, herunder næringsseminaret. Her vil både fylkeskommunens næringsavdeling i Vadsø og VKI-avdelinga (Voksenopplæring, Karriere, Integrering) bidra aktivt. Tildelte midler skal bidra til å synliggjøre og bygge omdømme til fylkeskommunen og dens karrieresenter, Karriere Finnmark.    For ytterligere kommentarer ta kontakt med fylkesråd Ronald Wærnes på tlf: 917 12 116

Søke høyere utdanning 2022-2023?

Om du tenker å søke på høyere utdanning til høsten, begynner søknadsfristen å nærme seg.

Midt-Troms karrieresenter besøker Forsvarets avdelinger i nord.

      Forsvaret i Nord består av 12 ulike avdelinger fra Evenes i Sør til GSV i Nord Øst. I alle disse avdelingene befinner det seg potensielle veisøkere som Midt-Troms karrieresenter har ansvaret for - gjennom en samarbeidsavtale med Forsvarsdepartementet. I løpet av januar og februar er målet å besøke alle disse avdelingene.

Veiledning egen virksomhet

  Drøm om egen virksomhet? Ta kontakt og del dine tanker med oss. Kanskje finner vi sammen veien videre for deg.

Til toppen