Halvannen million til «Lys mellom husan»

Fylkesråd Ronald Wærnes (Sp) er fornøyd med den økonomiske støtten på totalt 1,5 mill. over tre år til Finnmark fotballkrets' prosjekt «Lys mellom husan – Her betyr du mer».

Fylkesrådet vil også at det ytes faglig støtte til fotballkretsens satsing.

Opptatt av bolyst

Fylkesråden sier at for Troms og Finnmark fylkeskommune er det viktig å bidra til motivasjon og bolyst. Han ser med bekymring på den demografiske utviklinga.

– Vi trenger alle de menneskene vi kan få her oppe fordi samfunn og næring er i en rivende utvikling, uttaler Wærnes.

– Vi har gode lokalsamfunn, utrolig spennende jobber innen alle mulige bransjer, det er særs viktig at vi beholde de flotte folkene som bor her, og at vi tiltrekker oss flere. Finnmark fotballkrets sitt prosjekt «Lys mellom husan - her betyr du mer» bidrar til bolyst, til positivitet og til bevisstgjøring, helt i tråd med våre ønsker, avslutter Wærnes.

I alle kommunene

«Lys mellom husan» er et fireårig prosjekt ledet av Finnmark fotballkrets og skal ut til alle kommuner i Finnmark. Konseptet bygger på prosjektet «Jakten på bolyst» som ble avsluttet i 2021 og skal inspirere til mer frivillighet og økt aktivitet. Prosjektet er helårlig og skal ut med to dagsarrangementer i hver kommune – et for samfunn og et for fotball. I tillegg vil det bli flere aktiviteter gjennom årene i hver enkelt kommune, blant annet en inspirasjonskveld for frivilligheten.

Fylkeskommunen bidrar, både økonomisk og direkte inn i aktivitetene, herunder næringsseminaret. Her vil både fylkeskommunens næringsavdeling i Vadsø og VKI-avdelinga (Voksenopplæring, Karriere, Integrering) bidra aktivt. Tildelte midler skal bidra til å synliggjøre og bygge omdømme til fylkeskommunen og dens karrieresenter, Karriere Finnmark.

Til toppen